Om siden

Denne side er en midlertidig side, hvor jeg lægger nogle af mine erfaringer op om brugen af digitale teknologier i dagtilbud. Planen er at indflyttes til en anden hjemmeside på et senere tidspunkt.

Mit navn er Steen Søndergaard, og jeg er lektor på Københavns Professionshøjskole, hvor jeg igennem snart rigtige mange år har arbejde med brugen af digitale teknologier i forskellige pædagogiske sammenhænge.

Link til UC-viden